Centre de dansa Marta Coll
Comparteix www.dansamartacoll.com:
Ballet clàssic


Classes des d’iniciació a partir dels 3 anys fins a ballet per a adults tant a nivell amateur com professional.

El ballet clàssic permet assolir una base tècnica que ens prepara per a qualsevol tipus de dansa.

Afavoreix el desenvolupament armònic de la persona, la conciència sensorial i corporal, i millora l’autoestima i concentració.

Seguim als cursos de la Royal Academy of Dancing (Grades i Vocationals examinations) així com els de la Imperial Society of Teachers of Dance.

Així l’alumne que ho decideix pot obtenir una titulació ja sigui en ballet clàssic com en Modern jazz.

Es recomanen dues classes setmanals de ballet clàssic, aquestes tenen una durada de 60 minuts, i a partir dels 12 anys que s’inicia el treball de puntes, en el cas de les noies, la durada passa a ser d’una hora i trenta minuts.

Les classes s’estructuren tant per edat com per nivells, i són d’un màxim de 8-10 alumnes per classe.
Centre de dansa Marta Coll | Tel. 972 50 61 23 | Plaça del Sol, 3 - 17600 Figueres (Girona) | info@dansamartacoll.com | www.dansamartacoll.com

Disseny web: